فرم ثبت پیشنهادات ، انتقادات و شکایات مشترکین
تکمیل این فرم بجهت ثبت انتقاد و پیشنهاد برای مصرف کننده خدمات در مراکز طرف قرارداد شرکت میباشد و صحت اطلاعات مندرج بعهده فرد تکمیل و تائید کننده فرم میباشد .*

ورودی نامعتبر است

نام و نام خانوادگی مشترک*

ورودی نامعتبر است

کد اشتراک*

ورودی نامعتبر است

تلفن همراه*

ورودی نامعتبر است

تاریخ مراجعه به مرکز*

ورودی نامعتبر است روز/ماه /سال

کد استعلام/نام مرکز*

ورودی نامعتبر است

ذکر موضوع*

ورودی نامعتبر است

راه حل پیشنهادی

ورودی نامعتبر است

تائید کاربری*
تائید کاربری
  تازه کردن
ورودی نامعتبر است

بهترین کارت تخفیف . درباره اشتراک تخفیف . مراکز طرف قرارداد . مراکز روی نقشهخرید آنی . دانلود اپلیکیشن . درباره ما . پشتیبانی در تلگرام تماس با ما

تصویر" ثابت