آزمایشگاه متین ( هشتگرد )

خدمات ویژه

 - %30 کاهش هزینه درمان در کلیه خدمات عمومی آزمایشگاه ( ویژه مشترکین دنیای آرامش پارسیان )

 - %20 کاهش هزینه درمان در کلیه خدمات تخصصی آزمایشگاه ( ویژه مشترکین دنیای آرامش پارسیان )

 - خدمات اتباع کارت دارد

 - خدمات پارا کارت دارد ( جسمی_ حرکتی، نابینایان و ناشنوایان )

فرد مسئول

 - کارشناس شما در مرکز : جناب آقای محمدی زاد

آدرس و تلفن

 - هشتگرد، خیابان امام، نرسیده به خیابان مصلی، کوچه خیبر

 - تلفن 02644239628

روز و ساعات کاری

 - همه روزه به جز ایام تعطیل،7  الی 20

ویژگی های خاص/تصاویر

 - ایمونولوژی

 - انگل شناسی

 - هماتولوژی

 - تست بارداری

 - سرولوژی

 - چک کردن زردی

 - بیوشیمی

 - اندازه گیری سطح دارو و ویتامین

 - کلیه آزمایشهای تشخیص طبی

 - هورمون شناسی

 - تومور مارکر

 - میکروب شناسی

کد استعلام

 - 27014101   ( استعلام با ارسال کد به 02166562484 )

امتیاز مرکز

 - امتیاز 5 از 8 ( روش دریافت امتیاز )

آزمایشگاه طبی متین، آزمایشگاه، تخفیف ، کارت تخفیف ، تخفیف آزمایشگاه، کارت تخفیف هوشمند ، دنیای آرامش پارسیان ، آزمایشگاه هشتگرد

بهترین کارت تخفیف . درباره اشتراک تخفیف . مراکز طرف قرارداد . مراکز روی نقشهخرید آنی . دانلود اپلیکیشن . درباره ما . پشتیبانی در تلگرام تماس با ما

تصویر" ثابت